Αρχική Βιολογική Κάθαρση Βιολογικη Καθαρση

Βιολογικη Καθαρση

Βιολογικη Καθαρση

Βιολογική Κάθαρση

Βιολογική Κάθαρση. Στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν φυσικά και διανοητικά κανάλια. Τα φυσικά κανάλια σχετίζονται με τα φυσικά αντικείμενα και περιλαμβάνουν την ψυχομετρία, το εκκρεμές, την ανάγνωση των φύλλων του τσαγιού, του καφέ και των χαρτιών.

Το διανοητικό κανάλι σχετίζεται με τα συνειδητά επίπεδα. Περιλαμβάνει την διόραση, τη διακοή, τη διαίσθηση και την τηλεπάθεια. Το διανοητικό κανάλι χωρίζεται επίσης στο Υπερβατικό και στο Συνειδητό.