Αρχική Ψυχομετρία Ψυχομετρία

Ψυχομετρία

Ψυχομετρία

Όλα τα φυσικά υλικά έχουν μνήμη. Μέσω αυτής δημιουργούνται οι εικόνες, τα συναισθήματα και οι σκέψεις. Η ενέργεια που εισέρχεται σ΄ένα υλικό ή σε ένα αντικείμενο γίνεται συνήθως όταν αυτό έρθει σε επαφή με ένα άλλο αντικείμενο ή μ΄εμάς.