Πλάτων

49

Πλάτων

Όνομα Πλάτων

Το όνομά του σημαίνει εκείνον που έχει πλατύ στέρνο. Το βέβαιο είναι ότι ο Πλάτωνας έχει πλατιά καρδιά, ικανή να χωρέσει όλους τους σαρκικούς και πλατωνικούς έρωτες που συσσωρεύει στη ζωή του.  Μολονότι δεν έχει ιδιαίτερα δυναμική ή εντυπωσιακή παρουσία, επιβάλλεται με το πνεύμα και την ευφράδειά του.

Ρώτα το Ταρωτώ