Παρασκευή

383

Παρασκευή

Όνομα Παρασκευή

Γεμάτη ζωντάνια και πληθωρικότητα, η Παρασκευή βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση, προσωπικά και επαγγελματικά. Γι’ αυτό μπορεί να αλλάξει τα πάντα στη ζωή της χωρίς δεύτερη σκέψη: δουλειά κατοικία, παρέες. Μόνο μια δική της οικογένεια μπορεί να κατασιγάσει αυτή τη μανία της για αλλαγές και επαναπροσδιορισμούς Όμως δεν θα δώσει ποτέ απόλυτα την αίσθηση της μονιμότητας ούτε καν στα παιδιά της.

Ρώτα το Ταρωτώ