Ουρανία

266

Ουρανία

Όνομα Ουρανία

Τον ουρανό με τ’ άστρα ζητάει από τη ζωή της αυτή η δυναμική γυναίκα. Και της περισσότερες φορές τον παίρνει. Προχωράει με αποφασιστικότητα και πείσμα, που αγγίζει συχνά τη στενοκεφαλιά. Δεν ακούει εύκολα τις απόψεις των άλλων, αντίθετα θέλει να τους επιβάλλει τις δικές της Αλλά ξέρει να κάνει στρατηγικές υποχωρήσεις, οπότε χρειαστεί.

Ρώτα το Ταρωτώ