Λεόντιος

57

Λεόντιος

Όνομα Λεόντιος

Έχει κάτι από τη μεγαλοπρέπεια του λιονταριού, ακόμα κι αν η θέση του δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Πραγματικά αποπνέει αξιοπρέπεια και δύναμη, έστω και χωρίς να κάνει κάτι. Πάντα περιποιημένος αλλά και… περιποιητικός, γοητεύει το αντίθετο φύλο με τη διακριτική του προσέγγιση. Δεν περιμένει πολύ για να παντρευτεί και γίνεται στοργικός και πολύ προσιτός πατέρας.

Ρώτα το Ταρωτώ