Ιωακείμ

76

Ιωακείμ

Όνομα Ιωακείμ

Το όνομά του σημαίνει «ο θεός σταθεροποιεί» και, αν δεν το κάνει ο Θεός, φροντίζει ο ίδιος γι’ αυτό. Πραγματικά, ο Ιωακείμ είναι άνθρωπος που βάζει τους πάντες και τα πάντα σε μια σειρά, εξομαλύνει τις αντιθέσεις, διευθετεί τα προβλήματα. Οργανωτικός και εργατικός, πετυχαίνει στη δουλειά, ενώ και στην προσωπική του ζωή γίνεται έμπιστος φίλος και συνεπής οικογενειάρχης.

Ρώτα το Ταρωτώ