Φωτεινή

462

Φωτεινή

Όνομα Φωτεινή

Θέλει να προχωράει στη ζωή και να βελτιώνει διαρκώς τον εαυτό της και τη θέση της. Έτσι, πάντα θα προσπαθήσει να μάθει ή να δοκιμάσει κάτι καινούργιο. Έχει καλλιτεχνικές τάσεις και αυτό είναι ένα ταλέντο που κάποτε θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει. Ωστόσο, εκείνο που της λείπει είναι η ικανότητα να ελίσσεται, ιδίως όταν συναντά αντιδράσει στα σχέδια της.

Ρώτα το Ταρωτώ