Φωκίων

56

Φωκίων

Όνομα Φωκίων

Είναι αρκετά φιλόδοξος. Δεν σταματά πουθενά προκειμένου να πετύχει το στόχο του. Η ευφράδεια και η ευστροφία του μπορεί να του εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη καριέρα. Σε επαγγέλματα όπως η δημοσιογραφία, η δικηγορία και η πολιτική. Παρά την άνεση που δείχνει στους κοινωνικούς χώρους, στην προσωπική του ζωή είναι αρκετά κλειστός και δεν έχει αυτοπεποίθηση στο φλερτ.

Ρώτα το Ταρωτώ