Χρήστος

0
198

Χρήστος

Όνομα Χρήστος

Έχει σχέση με το επίθετο «χρηστός», ηθικός δηλαδή. Και μολονότι η οικονομική εξασφάλιση παίζει σημαντικό ρόλο γι’ αυτόν, δεν θα χρησιμοποιήσει αθέμιτα μέσα για να την επιτύχει. Αρκούν το ακατάβλητο πείσμα και η αποφασιστικότητά του για να τον οδηγήσουν με επιτυχία στο στόχο του. Ακόμα κι αν δίνει την εντύπωση του ανοιχτού ανθρώπου, κατά βάθος είναι κλειστός, μοναχικός και αρκετά αυτάρκης συναισθηματικά.