Χρήστος

754

Χρήστος

Όνομα Χρήστος

Έχει σχέση με το επίθετο «χρηστός», ηθικός δηλαδή. Και μολονότι η οικονομική εξασφάλιση παίζει σημαντικό ρόλο γι’ αυτόν, δεν θα χρησιμοποιήσει αθέμιτα μέσα για να την επιτύχει. Αρκούν το ακατάβλητο πείσμα και η αποφασιστικότητά του για να τον οδηγήσουν με επιτυχία στο στόχο του. Ακόμα κι αν δίνει την εντύπωση του ανοιχτού ανθρώπου, κατά βάθος είναι κλειστός, μοναχικός και αρκετά αυτάρκης συναισθηματικά.

Ρώτα το Ταρωτώ