Οι φάσεις της Σελήνης

Οι φάσεις της Σελήνης επηρεάζουν πολλούς τομείς της ζωής μας. Η μαγεία δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι περισσότεροι μάγοι και μάγισσες χρησιμοποιούν τις κλασικές φάσεις της Σελήνης (Πανσέληνος, Νέα Σελήνη, Σελήνη σε Γέμιση, σε Χάση, Σκοτεινή Σελήνη). Ωστόσο, αυτές οι φάσεις μπορούν να αναπτυχθούν σε πιο προχωρημένους μελετητές σε Νέα Σελήνη, Αύξων Μηνίσκο, Πρώτο Τέταρτο, Αύξων Αμφίκυρτο, Πανσέληνο, Φθίνων Αμφίκυρτο, Τελευταίο Τέταρτο και Φθίνων Μηνίσκο.

Γενικά η φάση της Σελήνης είναι συμβολική του τι η μαγεία θα έπρεπε να κάνει. Για παράδειγμα, για νέα ξεκινήματα θα έπρεπε να ξεκινήσετε στην αρχή του Σεληνιακού κύκλου, γνωστή ως νέα Σελήνη. Η Σελήνη “μεγαλώνει” από Νέα σε Πανσέληνο και έπειτα σε Σκοτεινή Σελήνη. Οπότε η εργασία σας θα “μεγαλώσει μαζί με το Φεγγάρι. Είναι βασικά πολύ λογικό. η φάση από τη Νέα Σελήνη μέχρι την Πανσέληνο χρησιμοποιείται για όταν ξεκινάμε κάτι, η Πανσέληνος είναι η κορύφωση της μαγικής ενέργειας, και η φάση από την Πανσέληνο στη Σκοτεινή Σελήνη χρησιμοποιείται για να διώξουμε πράγματα από τη ζωή μας. 

Μέντιουμ Άρης - Το καλύτερο μέντιουμ της Αθήνας
Το Μέντιουμ Άρης καθημερινά συνομιλεί με δεκάδες ανθρώπους. Συμβουλεύονται την ισχυρή του ενόραση. Δίνει λύσεις σε προσωπικά θέματα.

Παρακάτω σας δίνουμε τις φάσεις της Σελήνης ώστε να τις αναγνωρίζετε και να μπορείτε να δουλεύετε με τις ενέργειες του Φεγγαριού.