Ζώδιο Λέων

Λέων Ζώδιο

Το μεγαλύτερο προτέρημα του Λέοντα είναι η καλοσύνη και το χειρότερο ελάττωμα ο δεσποτισμός. Η φράση κλειδί είναι Ηγούμαι.