Γραιες

Ελληνική Μυθολογία Οι Γραίες

Οι Γραίες κατά τη μυθολογία ήταν δύο, η Πεμφρηδώ και η Ενυώ. Σε κάποια κείμενα γίνονταν βέβαια αναφορές και για τρίτη γερόντισσα με το όνομα  Δεινώ ή Περσώ (όνομα που ταυτίζεται με μία ακόμη ονομασία της Εκάτης, την Περσϊής).

Ελληνική Μυθολογία Ερινύες