Διάσημοι Σκορπίοι

Γεννημένος από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 21 Νοεμβρίου, ο έντονος Σκορπιός  θα εστιάσει την ενέργεια του σε έργα και σχέσεις που είναι σημαντικές γι ‘αυτόν. Αυτά τα γνωρίσματα θα λειτουργήσουν για το πλεονέκτημά σας όταν ο Δίας, ο δωρητής της τύχης, εισέρχεται στον Σκορπιό στις 17 Οκτωβρίου.